Fruita:

A part de l’elaboració i venda d’oli verge extra també disposem d’una Central Frutera.

La nostra secció de fruita té en l’actualitat una producció d’unes 10.000 Tm, sent les seves principals varietats les peres Blanquilla, Conferència, Ercolini i les pomes Golden. També tenim préssecs, nectarines i prunes.

Disposem d’una xarxa de càmeres frigorífiques amb una capacitat d’uns 45.000m3, dels quals la meitat són d’atmosfera controlada i les altres de fred normal, totes elles controlades informàticament el que fa que la conservació de la fruita estigui considerada com una de les millors de la nostra província.

Per a la contractació de qualsevol operació es pot trucar al telèfon de la nostra central: 973 14 27 32.